mới kinh doanh

  • 18 mùa hè hàng năm huấn luyện an toàn khoan lửa và kết thúc thành công

    2018 hàng năm “lửa mùa hè khoan và an toàn thoát đào tạo” bắt đầu lúc 4 giờ chiều ngày 09 tháng 5, như một hệ thống báo cháy ầm ĩ âm thanh. Sau khi khoan bắt đầu, các nhân viên đã được sơ tán có trật tự và tập trung tại các khu vực mở được chỉ định. Các cán bộ quản lý an toàn có liên quan cũng được cung cấp cho nhân viên ...
    Đọc thêm
WhatsApp Online Chat!